Loading...

Suyla Karışan Yağlar

Wicolub Serisi

Farklı malzeme tiplerinde çok çeşitli kesme ve işleme prosesleri için kullanılan mineral yağ içeren/içermeyen, suda karışabilir soğutma yağlayıcılarımızın ürün grubudur. Yenilikçi aktif maddelerin kullanımı, yüksek yüzey kalitesi ve uzun çalışma ömrü sağlar. Ürünlerin bu özellikleri sayesinde kullanıcılardan yüksek oranda kabul ve talep görmektedir.